chefjosephhadad.ro

Blog

Regulament concurs “GIVEAWAY pentru gurmanzi ediția 2”

No Comments
 1. ORGANIZATOR

I.1. Organizatorul concursului este DORADA MANAGEMENT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Liberatii Nr. 6, Parter 4, inregistrata la Registru Comertului Bucuresti sub nr. J40/16258/2004, Cod Unic de Inregistrare: 16833368, reprezentata legal de Yosef Hadad, in calitate de Administrator.

 1. DURATA CONCURS

II.1. Concursul va fi organizat exclusiv pe Instagram, in perioada 27/12/2021 – 30/12/2021.

Inscrierea participantilor se va desfasura incepand cu data de 27.12.2021 pana pe 30.12.2021, ora 23:59.

II.2. Concursul va fi organizat pe intreg teritoriul Romaniei, exclusiv prin intermediul paginii oficiale de Facebook a Organizatorului.

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

III.1. Pentru a putea participa la concurs, persoanele interesate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti anterior datei de inscriere;
 2. b) sa detina cont de Facebook;
 3. c) sa acceseze pagina https://www.facebook.com/chefjosephhadad , sa adauge un comentariu la anuntul de concurs prin care vor mentiona care este ingredientul lor preferat si vor eticheta 1 persoana, pentru care ar găti o reteta deosebita cu acel ingredient.
 4. d) la acest concurs pot participa atat persoanele de sex feminin cat si de sex masculin;

III.2. Nu pot participa la aceast concurs administratorii sau salariatii societatii DORADA MANAGEMENT S.R.L. si alte persoane implicate in organizarea si desfasurarea concursului, precum si sotul/sotia, rudele si afinii lor de gradul I.

III.3. Un participant poate plasa 1 singur comentariu, de pe un singur cont de Facebook .

III.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

 1. MODUL DE DESFASURARE

IV.1. Concursul se desfasoara doar online, pe pagina de Facebook „JOSEPH HADAD”.

IV.2. Pentru a se putea inscrie, participantii trebuie sa aiba sau sa isi creeze in perioada indicata la art. II.1. un cont care sa permita utilizarea serviciului „Facebook” (pentru a evita orice dubiu, serviciul Facebook este accesibil la adresa web; https://www.facebook.com sau la alte adrese apartinand aceluiasi domeniu web).

IV.3. Participatii trebuie sa aiba contul de Facebook PUBLIC, pentru ca organizatorul sa poata verifica daca acestia au respectat conditiile.

IV.4. Participantii vor adauga un comentariu la anuntul de concurs (link postare concurs) prin care vor mentiona ce reteta ar găti cu mustar de concurs si vor eticheta 2 prieteni pentru care ar găti retetea mentionata.

IV.5. Castigatorii premiilor vor fi desemnati dintre utilizatorii care au îndeplinit actiunile conform conditiilor prezentate anterior la articolul IV.4.

IV.5.1. Castigatorii vor fi desemnati, prin tragere la sorti electronica pe platforma RandomPicker, dintre toti participantii cu inscrieri valide. In cadrul extragerii se vor desemna castigatorii dupa cum urmeaza:

IV.5.1.2.

 1. a) 1 (UN) castigator pentru premiul 3 – un cos cu produse Maille
 2. b)  1 (UN) castigator pentru premiul 2 – cele 2 cărți ale lui chef Joseph Hadad – În bucătăria lui Joseph, carte de retete si Joseph, Omul, biografia sa.
 3. c) 1 (UN) castigator pentru premiul 1 – un voucher pentru o masă la brasseria Caju by Joseph Hadad, în valoare de 300 lei

IV.5.2. Rezultatele extragerii vor fi publicate pe pagina de Instagram a Organizatorului in data de 31 Decembrie 2021, la o ora aleasa de Organizator.

IV.6. Organizatorul se obliga sa faca public pe pagina de Facebook „Joseph Hadad” numele castigatorilor si premiile acordate. In situatia in care castigatorii refuza sa accepte premiul castigat sau nu se prezinta pentru ridicarea premiul , respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani, acesta ramanand in posesia Organizatorului.

IV.7. Utilizatorii care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in Regulament nu vor fi admisi in concurs.

IV.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a proceda, ulterior incheierii concursului, la validarea datelor cu care s-au inscris utilizatorii si de a-i elimina din tragerea la sorti, sau de a anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care respectivul castigator este suspectat de frauda sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau conturi care nu le apartin.

 1. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE

V.1. Premiile ce pot fi castigate sunt in numar total de 3 (trei) pentru concursul desfasurat pe Facebook, respectiv:

– premiul 3 – un cos cu produse Maille

– premiul 2 – cele 2 cărți ale lui chef Joseph Hadad – În bucătăria lui Joseph, carte de retete si Joseph, Omul, biografia sa.

– premiul 1 – un voucher pentru o masă la brasseria Caju by Joseph Hadad, în valoare de 300 lei, de care poate beneficia o singura data in perioada ianuarie – iunie 2021 (cu rezervare in prealabil).

V.2. Nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor.

 1. ACORDAREA PREMIILOR

VI.1.1. Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti, realizata pe platforma CommentPicker.

VI.1.2. In cazul in care realizarea extragerii castigatorului pe platforma web Comment Picker nu va fi posibila din cauza unor eventuale probleme tehnice independente de Organizator, extragerea va fi efectuata intr-o data anuntata ulterior, dar nu cu mai mult de 14 zile de la data initiala.

VI.2.1. Castigatorii vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului prin mesaj privat, transmis pe contul personal de Facebook, in vederea validarii pe baza actului de identitate si in vederea oferirii detaliilor privind ridicarea premiilor. Prelucrarea datelor din actul de identitate se face exclusiv în scopul identificării Castigatorilor îndeplinirii obligațiilor legale ale Organizatorului și al desfășurării în bune condiții a loteriei publicitare. Prin participarea la concurs, participantul își dă consimțământul expres pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal.

VI.2.2. In cazul in care castigatorii concursului organizat pe pagina de Facebook a Organizatorului nu va putea fi contactat sau nu va raspunde pana cel tarziu la data de 31 ianuarie 2021, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul respectivului castigator. Astfel, va fi desemnat castigator o alta persoana desemnata in urma tragerii la sorti.

VII. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR

VII.1. Pentru a fi validat drept castigator, participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in sectiunile anterioare ale Regulamentului. De asemenea, in momentul receptiei premiului, castigatorul trebuie sa prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau pasaportul). De asemenea, in momentul receptiei premiului, castigatorul trebuie sa confirme primirea acestuia prin semnarea formularului de primire, cu indicarea numelui complet.

VII.2.1. Din dorinta de a nu prejudicia nicio persoana care doreste sa participe la prezentul concurs, Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua verificari in ceea ce priveste corecta participare.

VII.2.2. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca exista participanti care incearca sau au incercat sa fraudeze procesul de inscriere, Organizatorul poate sa le restrictioneze participarea la concurs pe toata durata acesteia si/sau sa le retraga dreptul la premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor neconforme.

VII.3.1. Contestatiile se pot face in 24 (douazecisipatru) de ore de la data afisarii numelui castigatorilor pe pagina de Facebook. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa caju@hadad.ro si va cuprinde in mod obligatoriu:

 1. i) numele și domiciliul
 2. ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

VII.3.2. Contestatiile se vor solutiona in termen de 48 (patruzecisiopt) de ore de la data primirii.

VII. 3.3. Persoanele desemnate câștigătoare în urma extragerii vor putea ridica premiile de la adresa strada Nicolae Golescu nr.16, sector 1, Bucuresti,  în termen de 30 (douazeci) de zile de la data afișării numelui pe pagina de Facebook. Dacă persoana desemnată câștigătoare nu se prezintă în vederea ridicării premiului în termenul menționat mai sus, aceasta va pierde orice drept în legătură cu premiul și nu va mai putea ridica nicio pretenție față de Organizator.

VIII. LIMITAREA RASPUNDERII

VIII.1. Inscrierile efectuate inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, nu vor fi luate in considerare.

VIII.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in concurs, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea la eveniment in perioada de desfasurare a acestuia.

VIII.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi pierde dreptul de a utiliza serviciile oferite de Instagram pe durata concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata.

VIII.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cont de Facebook participant; premiul va fi acordat persoanei care isi declara datele de contact si prezinta actul de identitate la ridicarea premiului.

 1. TAXE SI IMPOZITE

IX.1. Orice obligatii de natura fiscala sau de alta natura, nascute in legatura cu Premiile acordate in urma loteriei publicitare, revin exclusiv in sarcina participantului castigator.

IX.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a loteriei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii formularului sau a solicitarii Regulamentului). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

 1. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

X.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat pe website-ul www.chefjosephhadad.ro , la articolul denumit Regulament Concurs “Giveaway pentru gurmanzi ediția 2”.

X.2. Prin participarea la prezentul concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare sa fie stocate intr-o baza de date la care vor avea acces Organizatorul si dezvoltatorul aplicatiei, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile desfasurate de societatea DORADA MANAGEMENT SRL Bucuresti si partenerii sai in legatura cu organizarea prezentului concurs, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului nr. 679 din 25 MAI 2018 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR). Datele participanților vor fi stocate pe o perioadă care să permită desfășurarea în bune condiții a loteriei, iar după expirarea acestei perioade, în măsura în care Organizatorul are obligația legală de stocare, pentru perioada prevăzută de lege.

X.3. Conform prevederilor legale, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, personal sau prin mandatari, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata acestuia.

X.4. Prin participarea la loteria publicitara, participantii sunt de acord ca, in situatia in care vor fi desemnati castigatori, numele lor de utilizator sa poata fi facute publice cu ocazia anuntarii castigatorului, fara ca acestia sa emita pretentii financiare fata de Organizator pentru organizarea acestor operatiuni. Pentru a evita orice dubiu, temeiul publicarii il constituie indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului.

X.5. Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu GDPR, respectiv:

1) Dreptul de acces la datele prelucrate;

2) Dreptul la rectificarea datelor;

3) Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);

4) Dreptul la restricționarea prelucrării;

5) Dreptul la portabilitatea datelor;

6) Dreptul de opoziție;

7) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri,

8) Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;

9) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

 1. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

XI.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

XI.2. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

XI.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din folosirea de catre o alta persoana decat participantul a datelor sale de identificare, a numarului de telefon, a adresei de e-mail ori a contului sau Facebook.

XII. DISPOZITII FINALE

XII.1. Prin inscrierea in concursul „GIVEAWAY PENTRU GURMANZI ediția 2” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

XII.2.  DORADA MANAGEMENT  SRL isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament ori de cate ori este necesar.

XII.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.

S.C DORADA MANAGEMENT SRL

Prin reprezentant,

YOSEF HADAD

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 2 3 4 5